ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Наказ про створення робочої групи по проведенню самооцінювання діяльності закладу освіти

Висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти

Положення про моніторинг якості освітнього процесу

off canvas menu