Установчі документи

СТАТУТ

Image

ВИТЯГ

Правила внутрішнього розпорядку

колективний договір

Image

ВИПИСКА

Штатний розпис