Інклюзивне навчання

Інклюзивне навчання — спосіб отримання освіти, у який учні з особливими освітніми потребами (ООП) навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання.

Освітня програма  Давидівського ліцею ім. Т. Г. Шевченка І ступеня (початкова освіта) для осіб з особливими освітніми потребами розроблена на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 р.№814 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», від 12.06.2018 р. №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».
Згідно заяв батьків та за висновком інклюзивно-ресурсного центру створено інклюзивні класи: 5-А, 6-А, 7-В. У них навчаються четверо дітей з особливими освітніми потребами. В кожному інклюзивному класі працює асистент вчителя, який надає допомогу вчителю в організації, підтримці та здійсненні навчально-виховного процесу.
Асистент вчителя здійснює наступні функції:
 
 • Організаційну: допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня; співпрацює з психологом, логопедом та іншими фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку. Асистент вчителя забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде встановлену педагогічну документацію.
 
 • Навчально–розвивальну: асистент вчителя, співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості. Створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.
 
 • Діагностичну: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учнів; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.
 
 • Прогностичну: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.
 
 • Консультативну: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всіх учасників освітнього процесу в Давидівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їхнього розвитку, а саме:
 • заклад забезпечений педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (практичний психолог, логопед);
 • створено сучасне, безпечне та комфортне освітнє середовище;
 • здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами;
 • налагоджено співпрацю з батьками;
 • заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами;
 • створено умови для розвитку - облаштовано ресурсну кімнату;
 • виконано поточні ремонти та облаштовано приміщення класів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами;
 • систематично поповнюється матеріальна та дидактична база для дітей з особливими освітніми потребами;
 • забезпечено безперешкодний доступ до приміщення закладу освіти для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату ( у наявності пандус);
 • однак не облаштовано окремі туалетні кімнати з урахуванням спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами, відсутні ліфти, підйомники.
     Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі, парти – пастельних кольорів; стелі, віконні рами – білі. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення.
     У закладі дотримується повітряно–тепловий режим. Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, провітрювання.
     Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

Індивідуальні навчальні плани для дітей із порушенням інтелектуального розвитку

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП

off canvas menu