Практичний психолог та медичний кабінет

Практичний психолог - Вороніна Леся Романівна 

 

 

ГРАФІК РОБОТИ

 
     Дні тижня Інтервали робочого часу  
 В навчальному закладі(психодіагностика, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, консультування, психологічна просвіта,навчальна діяльність )  Організаційно-методична робота, планування, звітність, опрацювання результатів досліджень, робота у навчально-методичних та наукових центрах, громадських організаціях, самоосвіта 
 Понеділок   8.30 - 13.30(5 год)  13.30-16.30(3 год)
 Вівторок   Методичний день  8.30-16.30(8 год)
 Середа    8.30 - 13.30(5 год)  13.30-16.30(3 год)
 Четвер    8.30 - 13.30(5 год)  13.30-16.30(3 год)
 П’ятниця    8.30 - 13.30(5 год)  13.30-16.30(3 год)
 

 

Основними видами діяльності психолога є:
Психологічна просвіта педагогічного колективу, учнів, батьків.
Консультативна – методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих психологічних умов для їх розвитку, практичного використання психології в організації навчально-виховного процесу.
Психологічна профілактика – своєчасне попередження відхилень в становленні особистосі, труднощів у міжособистісних стосунках, конфліктів.
Діагностика – психологічне обстеження дітей та підлітків їх груп та колективів, умов навчання та розвитку, виявлення дітей «групи ризику».
Корекція – здійснення психолого-педагогічних, психотерапевтичних заходів з метою усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку школярів.
Реабілітація – надання психолого- педагогічної  допомоги  школярам, які перебувають у кризовій ситуації.
Психологічна експертиза – участь в оцінюванні нових технологій навчання та виховання, педагогічних інновацій.
Психологічна прогностика – розробка, адаптація і застосування моделей поведінки групи та особистості в різних умовах, прогнозування  психологічного розвитку дитини тощо.
Формування психологічної культури – вихованців, учні, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють.
Медична сестраРоманчук Ірина Миронівна

Графік роботи медичного кабінету

Понеділок-П’ятниця 08.00-16.00 год

 

Основні напрямки діяльності медичної сестри:

Організовує:

 • здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти;
 • обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час;
 • санітарно-просвітницьку роз'яснювальну роботу та участь у ній серед персоналу школи, батьків та учнів;
 • здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні;
 • проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;
 • медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;
 • роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм;
 • щеплювальну роботу відповідно до наказу МОЗ України № 14 від 25.01.96р.

Здійснює:

 • медичну допомогу тим, хто її потребує;
 • профілактичні заходи;
 • повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
 • під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контроль проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших документів;
 • контроль за диспансерною групою хворих і проводить їх оздоровлення, в тому числі безпосередньо в школі, в разу необхідності супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії і в інші місцевості;
 • медичний контроль за проведенням фізичного виховання в школі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, організацією харчування школярів, за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;
 • аналіз результатів медичного огляду школярів на підставі якого розробити план заходів, направлених на покращення здоров’я школярів;
 • висновки про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), визначити медичну групу для занять фізичним вихованням і призначити лікувально-оздоровчі заходи.

Контролює:

 • якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні;
 • своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками;
 • наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу;
 • документацію учнів направлених на оздоровлення, на приписну комісію, тощо.

off canvas menu